skip to Main Content

Wat we doen:

Budgetten ter beschikking stellen

Prikmanden vol speelgoed

Uitreiking Cheques

Kind en kanker animatie: wie zijn we?

In 1988 begon het allemaal: hij kreeg te horen dat hij kanker had. Tijdens zijn behandeling in het ziekenhuis, trachtte hij ondanks zijn eigen leed en pijn anderen te helpen. Wat hij aan ellende vaststelde in het ziekenhuis trof hem diep,want door het gebrek aan sponsoring, steun van derden kon niets ondernomen worden voor deze mensen hun ziekte zo dragelijk mogelijk te maken. Let wel, met mensen bedoelde hij “kleine mensen” oftewel kinderen… de nieuwe generatie.

Zichzelf wegcijferend nam hij met de volle steun van zijn echtgenote het initiatief om pluchen beertjes te verkopen op beurzen en in filiaalwinkels.Het succes bleef niet uit en het ingezamelde geld werd gebruikt om louter één doel te realiseren : animatie voor jonge kankerpatiënten, zowel in het ziekenhuis als erbuiten.

Op 22 oktober 1996 overleed hij aan zijn ziekte.
Désiré, zijn vader besliste om het werk verder te zetten van wijlen zijn zoon en schoondochter.

Vandaag is de dagelijkse leiding in handen van mevrouw Devits, omringd door een vaste kern vrijwilligers en ondersteund door onze coördinator en de raad van bestuur.

Never laugh at anyone’s dream. People who don’t have dreams don’t have much.

Kind en Kanker in de pers:
Fijne bedankingen: