skip to Main Content
Wat we doen:

In onze statuten staat dat wij morele en psychologische steun geven aan kankerpatiëntjes.
Door omstandigheden en door de vraag is dit nu uitgebreid tot alle zieke kinderpatiëntjes.
Praktisch kunnen wij onze werking samenvatten in 3 delen:

Budgetten ter beschikking stellen:

Budgetten ter beschikking stellen aan pediatrische afdelingen voor een bezoek aan een evenement of pretpark. Bijvoorbeeld Kabouter Plop, Gert en Samson, Disney on ice, de Zoo, Walibi, Bellewaerde, etc… .
Dit zijn heel dikwijls jaarlijks terugkerende evenementen waarvoor budgetten dienen gepland te worden. De patiëntjes zien er naar uit en dit is meteen onze grootste motivatie om door te gaan.

Prikmanden vol speelgoed:

Dit zijn manden vol speelgoed en gadgets waaruit patiëntjes mogen kiezen als ze een prikje (bloedafname, inspuiting,…) dienen te krijgen.
Hierbij financieren wij niet alleen de manden en hun inhoud, doch geven wij ook logistieke steun (wat moet erin, waar kunnen wij het aankopen, wanneer is de mand leeg en dus wanneer moet er terug gevuld worden). De implementatie en efficiënt gebruik in de kinderafdeling laten we aan het ziekenhuispersoneel over. U vindt onze prikmanden op de afdeling pediatrie of op spoed.

Uitreiking Cheques:

Sinds oktober 2011 wordt er door ons, i.f.v. de beschikbare budgetten, een cheque uitgereikt aan een pediatrische afdeling van één van de ziekenhuizen waar we een werking hebben. Dit laat het medisch en ondersteunend personeel toe, naar eigen inzicht initiatieven te nemen op hun afdeling.