skip to Main Content
Ter info:

Onze prikmanden zijn in een aantal ziekenhuizen uiteraard GEEN manden meer maar kasten, curver boxen, ed,… Vreemd genoeg ontstond daar verwarring rond. Het spreekt voor zich dat ieder ziekenhuis zich het recht voorbehoud zich naar eigen goeddunken logistiek te organiseren. In de deelnemende ziekenhuizen hangt wel een info-poster zodat de bezoekers weten dat het uitgedeelde speelgoed werd mogelijk gemaakt door de inzet van onze vrijwilligers.

Schenkingen!

Dankzij de vele inspanningen en acties door jeugdbewegingen, serviceclubs, scholen, bedrijven, privé-initiatieven, warmste week ,enz ….kunnen we nog veel beter tegemoet komen aan de vele hulpaanvragen.

Deur-aan-deur-werving!

Directe dialoog is belangrijk. Met traditionele methodes zoals onze steunkaartenverkoop zetten we in op éénmalige giften. Het menselijk contact is belangrijk en vooral persoonlijk. Het geeft bovendien de kans om vragen te stellen en een gesprek aan te gaan. En net daarom doen wij aan deur-aan deur fondsenwerving.

Waarschuwing!

Zoals elke caritatieve organisatie zijn wij helaas ook geregeld mikpunt van malafide bedoelingen.

U wordt door ons NOOIT gebeld, wij versturen geen overschrijvingen en evenmin verkopen wij wenskaarten, bureel benodigdheden, speelgoed, enz…

Al onze vrijwilligers zijn in het bezit van een kaart ambulante handel (zie foo), uitgereikt door FOD economische zaken en een samenwerkingsovereenkomst als gevolmachtigde vrijwilliger. Op eenvoudig verzoek kan u deze steed vragen. Bij twijfel, contacteer ons secretariaat op het nr 053/769123 .

U vindt ons hier ook terug:
www.goededoelen.be
www.desocialekaart.be

Voorbeeld legitimatie