skip to Main Content

Wij willen in ons ziekenhuis ook een prikmand. Hoe doen we dat?

Het volstaat om simpelweg een fax of e-mail te sturen met de gegevens of de contactpersoon en wij zullen heel graag ingaan op uw verzoek.

Waarom zijn er verschillende organisaties die werken in naam van kankerbestrijding?

Dit is historisch gegroeid. Het is veelal een kwestie van verschille,de objectieven en doelstellingen. Soms spelen hier ook persoonlijke belangen en ervaringen een rol. Het spreekt voor zich dat één grote landelijke organisatie wellicht efficiënter zou werken. Helaas is dit nog niet voor morgen, maar mocht dit ooit gerealiseerd worden, dan zullen wij de eerste zijn om ons aan te sluiten.

Ik wil mij ook inzetten als vrijwilliger, kan dat?

Uiteraard. Wij komen steeds handen tekort. Gemotiveerde en goede vrijwilligers zijn steeds welkom. Neem contact met ons nationaal secretariaat. Wij zien soms mensen verkopen op beurzen, standen en aan onze deur. Onze werking wordt deels gefinancierd door verkoop van onze steunkaarten. Op deze manier waarborgen wij ons engagement naar bv de ziekenhuizen toe. Belangrijk is ook dat wij in het kader van de sensibiliseringscampagne een maximaal aantal mensen bereiken via onze folders.

Men hoort wel eens van “malafide verkopers”. Hoe onderscheiden we hen van uw mensen?

Al onze medewerkers zijn in het bezit van een volmachtbrief, identiteitsbewijs voorzien van foto en een infomap van onze organisatie. Hun naam wordt ook vermeld op deze website. En bij twijfel, aarzel niet en contacteer ons. Ook wij hebben baat bij het signaleren van misbruik.

Worden deze mensen betaald?

Het spreekt voor zich dat deze mensen die zich engageren voor ons uiteraard hun onkosten vergoed krijgen.

Kunnen we nakijken hoe de gelden besteed worden?

Net als alle vzw’s zijn ook wij verplicht een jaarrekening neer te leggen en te publiceren in het Staatsblad/Le Moniteur. Dus iedereen kan te allen tijde deze gegevens raadplegen. Deze zijn bij wet publiek.

Ik bel het ziekenhuis en men kent uw organisatie niet/of weet niet wat een prikmand is...

Een ziekenhuis is een gigantische onderneming en, hoe spijtig ook, kunnen wij niet verwachten dat iedereen overzicht bewaard. De prioriteit van het verplegend, administratief en logistiek personeel ligt uiteraard bij de patiënten en het optimaal laten functioneren van het ziekenhuis.Echter, het volstaat doorverbonden te worden met de dienst pediatire en die mensen weten uiteraard perfect waarover het gaat.

Waarom deur aan deur verkoop?

Uit ervaring weten we dat mensen niet altijd genoeg hebben aan een rekening nummer of een brief maar dat ze “een gezicht” willen zien. Gezien de delicate materie vinden we het dus zeer gepast om de mensen persoonlijk te benaderen. Dit laat ons toe om te proberen te antwoorden op de soms vele vragen en de mensen correct te informeren over onze organisatie. Dit is uiteraard zeer arbeidsintensief en we kunnen dit enkel realiseren door de inzet en het engagement van onze vrijwilligers.